donderdag 7 april 2016

Een zeer kort verhaal

RGB Free, by fishmonk
Een man presenteerde een boekenprogramma waar ik elke zondag naar keek. Ik dacht dat ik naar een rots in de branding zat te kijken, maar ik keek in feite naar een schip op drift. Onder het stoïcijnse en professionele uiterlijk van de presentator schuilde een ontredderd mens.
   
  Ontredderd: door averij in een dergelijke staat verkerend, dat het schip, zonder hulp van buitenaf, geen veilige haven meer kan bereiken.

 De boeken hielden hem overeind, tot ze niet meer tot hem spraken. Toen werd het doodstil en verzoop hij onder een zwarte hemel terwijl de vuurtorenwachter een paar kilometer verderop zijn kousen uitdeed, het bedlampje uitknipte en zijn vrouw welterusten wenste.

Geen opmerkingen: